Renome Nekretnine Zahumska 26

Renome Nekretnine


Renome Nekretnine  011/2423538 Agencije Renome

Agencije „Renome“ je organizaciona jedinica Preduzeća „STS Inženjering“ iz Beograda – Srbija, koje je osnovano 1992. godine.
Agencija „Renome“ obavlja:
posredovanje u prometu nekretnina na celoj teritoriji grada Beograda
izradu investiciono – tehničke dokumentacije za izgradnju porodičnih kuća i poslovno – stambenih objekata, kao i pribavljanje sve potrebne predhodne dokumentacije.
adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje kuća, stanova, poslovnih prostora.
usluge inženjeringa iz oblasti za koju se klijent opredeli, a u okviru naše registrovane delatnosti

U sastavu našeg tima su advokati, građevinski inženjer, tehnički sekretar kao i licencirani agenti koji Vam stoje na raspolaganju svih sedam dana u nedelji.
Osnovno načelo poslovanja naše agencije je zaštita diskrecionog prava i potpuna pravna sigurnost Klijenta, što znači da nam se možete obratiti sa punim poverenjem, jer od trenutka dovođenja u vezu prodavca i kupca agencije obavljaju sve pravno – tehničke poslove do uknjižbe novog vlasnika u Katastar nepokretnosti i druge javne knjige, poslove prijave poreza na promet apsolutnih prava kao i sve poslove kod prijave režijskih i godišnjih troškova sa prodavca na kupca.
Obavljamo i poslove pribavljanja urbanističkih i građevinskih dozvola za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata i stanova, organizujemo izvođenje radova i nadgledanje – nadzor kod izvođenja radova, kao i sve druge poslove vezane za imovinsko pravne odnose pri kupoprodaji nekretnina, održavanje nekretnina i plaćanje mjesečnih i godišnjih obaveza u ime i za račun klijenta.
Agencija u saradnji sa bankama na području koje pokriva pruža sve potrebne informacije i usluge o mogućnostima realizacije kreditnih linija za kupovinu nekretnina, otvaranje računa, uplate i i splate ugovorenih kupoprodajnih cena.
Renome Nekretnine  064/1413483 Za sve informacije, detaljnija objašnjenja, kao i za odgovore na Vaša pitanja na raspolaganju smoVam svih sedam dana u nedelji:
Renome - Top nekretnine